Frosta IL ved hovedstyret er juridisk ansvarlig for all aktivitet som foregår i underlagene. Hovedstyret består av 3 valgte medlemmer utenfra (leder, nestleder og kasserer) og 3 representanter fra underlagene. For tiden sitter det faste representanter fra ski, håndball og allidretten. Representanter fra de andre underlagene virker som vara til hovedsstyret.

Denne organiseringen er vedtatt på årsmøtet til Frosta IL. Alle medlemmer av Frosta IL betaler inn medlemskontigent til Frosta IL (p.t. 150,- for enkeltmedlem og kr 300,- for familie). I tillegg må man påberegne treningsavgift til de spesifikke underlag med er med i.