ÆresmedlemmerFølgende personer er per i dag æresmedlemmer av Frosta IL:
 • Ola Juberg
 • Johan Lein


Vedtekter for Æresmedlemer


 • Æresmedlemmer i Frosta Idrettslag tildeles medlemmer som gjennom lang tid har gjort en stor innsats som leder, trener og/eller aktiv for idrettslaget.
 • Vedkommende må også ha reprensentert laget på en fortjenestefull måte utad.
 • Æresmedlemskapet skal henge svært høyt.
 • Rådsmøtet innstiller kandidater i januar, og hovedsstyret foretar den endelige tildelingen.
 • Æresmeldemmer blir tildelt på årsmøte eller eventuelt jubileum.
 • Æresmedlemmer skal ikke betale medlemskontigent og ha fri adgang til alle idrettsarrangementer i regi av Frosta IL.


Vedtekter for hederstegn


 • Hederstegn skal være en utmerkelse for en person som har vist stor aktivitet både som idrettleder, idrettsutøver og administrator utført i de idrettsgrener som er representert i Frosta IL.
 • Samme person kan tildeles hederstegnet bare en gang.
 • Det skal ikke utdeles mer enn et hederstegn pr. år.
 • Det er styret i Frosta IL som til slutt avgjør hvem som blir tildelt hederstegnet etter forslag fra underlaga.
 • Forslagene må foreligge innen 31.12. og være godt begrunnet.
 • Styret skal også kunne avgjøre om det skal utdeles hedertegn det året.
 • Styret står for innkjøp av utmerkelsene.
 • Overrekelsen av hederstegnet skal foretas under avvikling av det første ordinære årsmøtet etter 31.12.
 • Hvis kandidaten(-e) ikke kan være tilstede under årsmøtet, skal overrekkelsen skje på annen måte så rask som mulig etter årsmøtet.