Hovedsstyrets sammensetning

Navn
Funksjon
Epost
Mobil/telefon
Tor Henrik Viken
leder
th.viken@online.no / hovedstyret.frosta.il@gmail.com
94853836
Vigdis Hegge Sætran nestleder
vigdissa@gmail.com99386288
Gei Ove Nesshaug kasserer
geirove.nesshaug@icloud.com 41107642
Randi Vinge (repr. fra handball)

randivinge@gmail.com
99164659
Elena Lifjell (repr. fra ski) styremedlem
elenatheres@gmail.com
95172831
Sissel Skjerve (repr. fra allidretten)

styremedlem

sissel.skjerve@gmail.com
 


 ----------------------------
 

 

 
Eva Moksnes varamedlem

90600928
Svein Viken
varamedlem
svviken@hotmail.com
74807125
Rolv Vang
varamedlem
rolvvang@online.no
96237880
Greta Skjevik
varamedlem
greta.skjevik@live.no
47079634


Revisorer:

Marit Moksnes

Roger Arntzen


Valgkomitè:

Silje Brudvik Arntzen (på valg i 2021)

Camilla Bøkestad (på valg i 2022)

Lise pettersen (på valg i 2023)