Årmøte i Frosta idrettslag


Tid


Styret innkaller til årsmøte i Frosta idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 20. mars klokken 19.00 i klubbhuset på Vinnatrøa.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars på epost til: hovedstyret.frosta.il@gmail.com
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Saksliste årsmøte Frosta IL 20.03.2019.pdf

Årsberetning Frosta IL 2018.pdf

Årsmelding - friidrett 2018.pdf

Årsmelding - orientering 2018.pdf

Årsmelding - skiutvalget 2018.pdf

Årsmelding - allidretten 2018.pdf

Årsmelding - handball 2018.pdf

Årsmelding - trim og merke 2018.pdf

Organisasjonsplan Frosta IL 2019.pdf

Mål og handlingsplan for Frosta IL 2019.pdf

Regnskap 2018 - hovedstyret + underavd.pdf

Budsjett 2019 - hovedstyret.pdf


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Frosta idrettslag


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.