Årsmøte Frosta IL

Årsmøte Frosta IL


Tid


Innkalling til årsmøte i Frosta IL

7. mars 2016 kl. 19:00

Årsmøtet avholdes på Klubbhuset

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 22. februar til hovedstyret.frosta.il@gmail.com /Frosta IL v/Oddlaug Lindgaard, Skogbrynet 30, 7633 Frosta.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut på idrettslagets hjemmeside http://frosta-il.no senest en uke før årsmøtet. [Du kan også få kopi ved henvendelse til administrasjonen i idrettslaget.]

Det gjelder særlige krav til valgbarhet for personer som skal velges til verv på årsmøtet.

  • Arbeidstakere:

En arbeidstaker er ikke valgbar. Unntak gjelder for følgende:

  • arbeidstakere som også er spillere i idrettslaget
  • arbeidstaker som er ansattrepresentant
  • personer som har noen få betalte timer i oppdrag for idrettslaget per uke

  • Oppdragstakere:

Personer som har et oppdrag for idrettslaget som ligner på et ordinært arbeidstakerforhold er ikke valgbar.

  • Andre personer:

Personer som selv har en økonomisk interesse i driften av idrettslaget eller som er ansatt i, har styreverv eller eierskap i juridisk person (for eksempel et selskap) som har økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar. Det samme gjelder styremedlemmer og ansatte i en slik juridisk person.

Det gjelder også krav til kjønnsfordelingen av årsmøtevalgte organer (styret, kontrollkomité osv.). I organer med 2-3 personer må minst én være av det motsatte kjønn. I organer med 4 eller flere personer, må minst to være av det motsatte kjønn.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


Saksliste Årsmøte 7. mars 2016.pdf


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.