Årsmøte

Postet av Frosta IL den 23. Jan 2017

Styret innkaller herved til årsmøte i Frosta IL.

Årsmøtet avholdes den 9. mars klokken 19.00 på klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23. februar til hovedstyret.frosta.il@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på hjemmesiden.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret