Medlemskontingent 2022

Postet av Frosta IL den 24. Jan 2022

Medlemskontingenten er en del av idrettslagets vedtekter og lovnormen fra NIF. Alle som deltar i aktiviter, er trenere eller ledere, skal være medlemmer.

Enkeltmedlemskap koster kr. 150,-, unntatt er barn som deltar på Allidrett høsten i 1.klasse, da er kontingenten kr. 50,-.     Det tilbys Familiekontingent kr. 300,-,  der voksne og hjemmeboende barn kan inngå.

I tillegg til betaling gjennom Hoopit (kommer automatisk krav i app for utøvere) er det mulig å betale med

Vipps (Frosta IL #506828), 

eller bankgiro direkte til kto.nr. 4459 20 12607. 

Oppgi navn og fødselsdato for alle betalingen gjelder.

Ved spørsmål, ta kontakt på e-post: hsanden@outlook.com

 

 

 

 
Medlemskontingent 2019

Postet av Frosta IL den 21. Jan 2019


MEDLEMSKONTINGENT FROSTA IDRETTSLAG FOR 2019

For å være med på organisert trening og for å representere Frosta idrettslag du være medlem av klubben.
Idrettslaget har aktive underavdelinger innen handball, allidrett, trim- og merke, orientering, ingen grenser og ski som gjør en stor dugnadsinnsats for å legge til rette for ulike aktiviteter og tilbud til frostingene. Vi har en flott idrettspark på Vinnatrøa og ei lysløype ved Solheim som kan benyttes året rundt. Vi har også turorientering ved o-gruppa og trimturer i regi av trim- og merke.
Ved å betale kontingenten til idrettslaget er du med og støtter opp om dette arbeidet.
Medlemskapet må være i orden for at forsikringsordningene i idretten skal gjelde. 

Frosta il bruker Klubbadmin/Min idrett for oppfølging av medlemsregisteret. Vi oppfordrer alle til å registrere seg på MIN IDRETT – https://minidrett.nif.no og oppdatere sine personlige opplysninger.

Kontingent:
Enkeltmedlem kr 150,- 

Familie-kontingent kr 300,- Familiemedlemskap innvilges til mor og/eller far og barn under 18 år.

Betales inn på konto 4459 20 12607 eller via ViPPS nr. 506828. 

NB! Skriv inn navn og fødselsdato på medlemmene det betales for.

Spørsmål kan rettes til kasserer i Frosta il, Elin Flægstad Myrholdt, tlf. 90933146.Årsmøte

Postet av Frosta IL den 23. Jan 2017

Styret innkaller herved til årsmøte i Frosta IL.

Årsmøtet avholdes den 9. mars klokken 19.00 på klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23. februar til hovedstyret.frosta.il@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på hjemmesiden.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styretHar du husket å betale medlemskontingent til Frosta idrettslag?

Postet av Frosta IL den 27. Sep 2016

Alle som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal betale medlemskontingent til Frosta IL. Med «deltakelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter bl.a. trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mv. omfattes også.

Kontingent:
Enkeltmedlemkr 150,-
Familiekontingent kr 300,-

Familiemedlemskap innvilges familier hvor mor og/eller far og barn under 18 år er medlem av Frosta IL.

Betales inn på konto 4459 20 12607.
NB! Skriv inn navn og fødselsdato på medlemmene det betales for.

Kontingenten kan også betales via ViPPS 506828.

Spørsmål kan rettes til kasserer i Frosta il, Elin Flægstad Myrholdt, tlf. 90933146 eller epost: hovedstyret.frosta.il@gmail.com.GAIA

Postet av Frosta IL den 29. Aug 2016

GAIA starter opp igjen onsdag 31.08.2016 kl. 18.00 - 20.00. I dag blir vi å finne i klubbhuset på Vinnatrøa.

Fremover vil onsdager i tidspunktet 18.00-20.00 være fast for høstens GAIA.

I høst kjører vi en ny vri med å flytte litt rundt på oss, slik at vi kan få sett mer av bygda og forhåpentligvis flere av Frostas innbyggere.

Vi starter med Vinnatrøa, og kommer til å oppholde oss i det nye klubbhuset til Frosta IL og Neset FK. Her vil vi være onsdagene ut september. Fra oktober vil vi være å finne i et annet forsamlingshus (vil bli annonsert).

Integreringstjenesten har fått flere nyansatte, og vi har bosatt flere nye personer i vår - håper du vil komme og bli litt kjent med oss!

PS: Ta med deg treningsklær om du ønsker det - kanskje noen vil løpe en runde eller to?

Kiosken er åpen, og inntekter av salget går til Neset FK.

Velkommen store og små !