Hovedsstyrets sammensetning

Navn
Funksjon
Epost
Mobil/telefon
Tor Henrik Viken
leder
th.viken@online.no / hovedstyret.frosta.il@gmail.com
94853836
Vigdis Hegge Sætran nestleder
vigdissa@gmail.com
Gei Ove Nesshaug kasserer
41107642
Signe Seem (repr. fra handball)
styremedlem
sigsee@trondelagfylke.no 90780389
Oddgeir Alstad (repr. fra ski) styremedlem
oals@online.no48097034
Anders Dagsvik (repr. fra allidretten)

styremedlem

anders.dagsvik@nte.no

40803755

 ----------------------------
 

 

 
Eva Moksnes varamedlem

90600928
Svein Viken
varamedlem
svviken@hotmail.com
74807125
Rolv Vang
varamedlem
rolvvang@online.no
96237880
Greta Skjevik
varamedlem
greta.skjevik@live.no
47079634


Revisorer:

Marit Moksnes


Valgkomitè:

 Roger Arntzen (på valg i 2020)
Silje Brudvik Arntzen (på valg i 2021)

Camilla Bøkestad (på valg i 2022)Levert avIdrettenOnline