Har du husket å betale medlemskontingent til Frosta idrettslag?

Postet av Frosta IL den 27. Sep 2016

Alle som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal betale medlemskontingent til Frosta IL. Med «deltakelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter bl.a. trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mv. omfattes også.

Kontingent:
Enkeltmedlemkr 150,-
Familiekontingent kr 300,-

Familiemedlemskap innvilges familier hvor mor og/eller far og barn under 18 år er medlem av Frosta IL.

Betales inn på konto 4459 20 12607.
NB! Skriv inn navn og fødselsdato på medlemmene det betales for.

Kontingenten kan også betales via mCASH.

Spørsmål kan rettes til kasserer i Frosta il, Elin Flægstad Myrholdt, tlf. 90933146 eller epost: hovedstyret.frosta.il@gmail.com.GAIA

Postet av Frosta IL den 29. Aug 2016

GAIA starter opp igjen onsdag 31.08.2016 kl. 18.00 - 20.00. I dag blir vi å finne i klubbhuset på Vinnatrøa.

Fremover vil onsdager i tidspunktet 18.00-20.00 være fast for høstens GAIA.

I høst kjører vi en ny vri med å flytte litt rundt på oss, slik at vi kan få sett mer av bygda og forhåpentligvis flere av Frostas innbyggere.

Vi starter med Vinnatrøa, og kommer til å oppholde oss i det nye klubbhuset til Frosta IL og Neset FK. Her vil vi være onsdagene ut september. Fra oktober vil vi være å finne i et annet forsamlingshus (vil bli annonsert).

Integreringstjenesten har fått flere nyansatte, og vi har bosatt flere nye personer i vår - håper du vil komme og bli litt kjent med oss!

PS: Ta med deg treningsklær om du ønsker det - kanskje noen vil løpe en runde eller to?

Kiosken er åpen, og inntekter av salget går til Neset FK.

Velkommen store og små !Valg av nye kandidater til Norges Håndball forbund Region Midt Norge/Nord Norge

Postet av Frosta IL den 29. Jan 2016

Kjære håndballvenner.

Valgkomiteen i NHF RMN/RNN har startet sitt arbeid og ber om at alle klubbene i Region Midt Norge og i Region Nord bidrar til å foreslå kandidater til styret i NHF Region Midt Norge/Nord Norge.

Som dere er kjent med, står vi overfor store muligheter men også utfordringer i perioden som ligger foran oss. Vi skal, om Regionstinget vedtar det, forene og utvikle en ny og stor håndball region, samt at vi skal utvikle, forberede og gjennomføre store prosjekter. En fusjonert Region er vårt utgangspunkt i det videre arbeidet.

Et kompetent styre er en forutsetning for at vi skal evne og ivareta de mål som settes i regionenes Mål- og Handlingsplan. Satsingsområder som Klubb, Bredde og Topp, herunder klubbutvikling, dommerutvikling, trenerutdanning, topphåndball, spillerutvikling, økonomi, marked og anlegg krever tilgang på riktig kompetanse i styret.

Valgkomiteen oppfordrer alle klubber og tillitsvalgte til å foreslå kandidater som innehar kompetanse og ikke minst evne og lyst til å være bidragsytere til et sterkt og bærekraftig Regionstyre. Det er ønskelig med bred kompetanse i Regionstyret, og vi er spesielt på leting etter personer med erfaring fra organisasjonsutvikling, økonomi og markedsføring. Valgkomiteen er opptatt av å finne kandidater som evner å se hele Regionen, og som ser det som sitt mantra at nettopp vår region skal være ledende på utvikling. Vi er derfor langt mer opptatt av personlige egenskaper hos et potensielt styremedlem, enn av geografisk bosted.

På Regionstinget i Stjørdal 21. og 22. mai 2016, skal styret velges for perioden 2016-2018.

Valgkomiteen ber om forslag til kandidater innen 12. februar 2016.

Tilbakemelding kan gis til leder av valgkomiteen:

joar.kirkeslett@gmail.com eller mobil 911 20 933.

Med vennlig hilsen

Valgkomitéen NHF RMN/RNN

Joar Kirkeslett/LederPowered by: Bloc